יום חמישי, 9 באוקטובר 2014

מה המיצ"ב

נתוני המיצ"ב חושפים תמונה לא מאוד משמחת לגבי בתי הספר באשכול. ההישגים הלימודיים בירידה אך מה שמדאיג בעיקר את ההורים הוא המצב המשתקף בחלק מבתי הספר בתחום האקלים הבית ספרי. אנחנו מביאים פה חלק מהנתונים ומקווים לדווח לכם על תמונת מצב טובה יותר במיצ"ב הבא • נגה גדג'  


בתי הספר באשכול הם נדבך משמעותי במרקם הקהילתי שלנו ובחיים שלנו בכלל. לשם אנחנו שולחים את הילדים שלנו בבוקר ושם הם מבלים שעות רבות, סופגים ידע ומקבלים חינוך.
תחום הידע קל יחסית למדידה, והתלמידים נבחנים עליו הן בבתי הספר והן במבחנים השוואתיים מדי פעם. לעמת זאת את האווירה בבית הספר קשה יותר למדוד, ואחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית).
מיצ"ב הם מבחנים הנערכים אחת לשנתיים בבתי הספר בארץ (לפי ההנחיות החדשות של שר החינוך שי פירון מעתה ייערכו כל שלוש שנים). המבחנים בודקים הן את ההישגים הלימודיים והן את 'האקלים הבית ספרי' – שם כולל לתחושה של התלמידים בבית הספר, היחסים בין מורים לתלמידים, היחסים בין התלמידים לבין עצמם, רמת האלימות, תחושת המוגנות והתנהגות התלמידים בכיתה.
במיצ"ב שתוצאותיו מפורסמות פה נבחנו תלמידי כיתות ב', ה' ו־ח' (הישגים לימודיים) וכיתות ה'־ט' (האקלים הבית ספרי). חשוב להדגיש כי התוצאות משקפות מצב ברגע נתון אחד, כפי ששיקפו אותו תלמידים בשכבות ספציפיות. המיצ"ב נערך לפני כמעט שנתיים ומאז השתנו דברים רבים בבתי הספר, ב'יובלי הבשור' למשל נערך המיצ"ב זמן לא רב אחרי חילופי המנהלות. מאז עשתה מרסלה קביטקה שינוי גדול בבית הספר, שתוצאותיו לבטח ישתקפו במיצ"ב הבא.
עוד חשוב לציין שנתוני המיצ"ב הם יחסיים, כלומר בית הספר מדורג בהשוואה לבתי ספר אחרים. ההישגים הלימודיים הכלולים במיצ"ב אינם כוללים את ציוניהם של התלמידים המשולבים (חינוך מיוחד, תלמידים עם צרכים מיוחדים) והתלמידים העולים (עד שלוש שנים בארץ).
אנו מביאים פה חלק מנתוני המיצ"ב, בתחומים בהם בלטו בתי הספר שלנו לטובה או לרעה. את הנתונים המלאים אפשר למצוא באתר של משרד החינוך.
בספריית 'ניצני אשכול' (צילום ארכיון)

ניצני אשכול

כיתה ב'  - עברית: עשירון 2 (עשירון 8 ב־2009); כיתה ה'  - מתמטיקה: עשירון 6 (עשירון 10 ב־2009), עברית: עשירון 5 (עשירון 9 ב־2009).
אקלים בית ספרי:
בית הספר קיבל בסך הכל ציונים טובים בתחום האקלים הבית ספרי. התלמידים דיווחו על תחושת מוגנות גבוהה יחסית - 3% לעומת 7% בממוצע הארצי: 3% מהתלמידים דיווחו כי 'לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות" (לעומת 7% בממוצע הארצי), 2% דיווחו כי "לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה כי אני חושש שיפגעו בי" (לעומת 5% בכלל בתי הספר) ו־3% דיווחו כי "יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם" (לעומת 8% בשאר בתי הספר).
גם המעורבות באירועי אלימות נמוכה יחסית - 7% לעומת 12% בכלל בתי הספר: 9% מהתלמידים דיווחו כי "בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם" (לעומת 26% בבתי ספר אחרים) ו־9% דיווחו "בחודש האחרון מישהו מהתלמידים לעג לי בגלל צבע העור, המוצא או הדת שלי" (לעומת 12% בכלל בתי הספר).
גם הדיווחים על פגיעה של מורים בתלמידים נמוכים: 7% דיווחו כי "בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים" (לעומת 14% בשאר בתי הספר), 2% דיווחו כי "בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה" (מול 6% בכלל בתי הספר). התלמידים גם דיווחו על שיעור גניבות נמוך – 5% דיווחו ש"בחודש האחרון תלמידים מבית הספר גנבו לי ציוד או אישיים חפצים" (לעומת 12% בממוצע הארצי).
בית הספר קבל ציון טוב בתחום הסביבה הפיזית ("הכיתה שלי יפה ומטופחת", "השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין"), ובשימוש בתקשוב (שימוש במחשב ובאינטרנט).

יובלי הבשור

כיתה ב' - עברית: עשירון 1 (עשירון 3 ב־2009); כיתה ה' - מתמטיקה: עשירון 2 (עשירון 8 ב־2009), עברית: עשירון 1 (עשירון 8 ב־2009).
אקלים בית ספרי:
בית הספר קיבל ציון טוב בשימוש בתקשוב (שימוש במחשב ובאינטרנט).
התלמידים ב'יובלי הבשור' דיווחו על רמה גבוהה יחסית של אלימות – 16% לעומת 12% בכלל בתי הספר. הדבר נכון גם לגבי אלימות פיזית: 25% מהתלמידים הסכימו עם ההיגד "בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי" (לעומת 19% בממוצע הארצי), "בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם" – 45% (מול 26% בכלל בתי הספר), "בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ אחר כדי לפגוע בי" – 10% (מול 6% בממוצע); וגם לגבי אלימות מילולית: 44% מהתלמידים הסכימו עם ההיגד "בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי" (לעומת 26% בכלל בתי הספר), 12% מהתלמידים הסכימו עם ההיגד "בחודש האחרון הטילו עליי 'חרם'" (לעומת 8% בכלל בתי הספר), "בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים" – 14% (לעומת 10% בממוצע הארצי).
התלמידים גם דיווחו על שיעור גבוה יחסית של הרס וגניבות: 46% מהתלמידים הסכימו עם ההיגד "בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר" (לעומת 27% בממוצע הארצי), "בחודש האחרון תלמידים מבית הספר גנבו לי חפצים אישיים או ציוד" – 18% (מול 12%).
על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה דיווחו 19% מהתלמידים ב'יובלי הבשור' לעומת 45% בכלל בתי הספר. רק 8% מהתלמידים דיווחו כי "לעתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגאן בכיתה ומפריעים ללמוד" (לעומת 32% בממוצע הארצי), 16% דיווחו "בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים" (לעומת 44% בכלל בתי הספר), 34% הסכימו כי "התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים" לעומת (65% בכלל בתי הספר), ו"המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש" זכה להסכמה של 19% מהתלמידים ב'יובלי הבשור' (לעומת 41% בכלל בתי הספר).
פעילות ב'יובלי הבשור' (צילום ארכיון)
יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים זכו ב'יובלי הבשור' זכו לציון של 45% מול 68% בממוצ ע הארצי. 46% מהתלמידים הצהירו כי "יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי" (לעומת 76% בשאר בתי הספר), 26% הצהירו ש"כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי" (59% בכלל בתי הספר), ו־55% טענו ש"לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל" (לעומת 71% בממוצע הארצי).
גם היחסים בין תלמידים לחבריהם לכיתה לא זכו לציונים טובים: 49% מול 73% בכלל בתי הספר. מעט יחסית תלמידים דיווחו כי "הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת" (31% מול 66 בשאר בתי הספר), "לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני" (38% מול 71%), "לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה" (38% מול 68%), ו"בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים" (51% מול 74% בכלל בתי הספר).

נועם נצרים

כיתה ב' – עברית: עשירון 7 (עשירון 8 ב־2009); כיתה ה' - מתמטיקה: עשירון 3 (עשירון 8 ב־2009), עברית עשירון 6 (עשירון 8 ב־2009); כיתה ח' - מתמטיקה: עשירון 7 (עשירון 4 ב־2009), עברית: עשירון 6 (עשירון 9 ב־2009).
אקלים בית ספרי:
בית הספר קיבל ציונים טובים יחסית בתחושת המוגנות ובתחום האלימות. רק 4% מהתלמידים דיווחו על חוסר מוגנות לעומת 7% בשאר בתי הספר, וכך גם רמת האלימות בבית הספר - 6% לעומת 11% בשאר בתי הספר.
נרשמו מעט דיווחי אלימות מצד התלמידים - 15% מהתלמידים דיווחו כי "בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי" (לעומת 25% בממוצע הארצי), 4% דיווחו כי "בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם" (לעומת 28% בממוצע); ומצד המורים - 10% מהתלמידים דיווחו כי "בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים" (לעומת 18% בממוצע הארצי), 3% מהתלמידים דיווחו כי "בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה" (לעומת 7% בכלל בתי הספר).
התלמידים דיווחו גם על מעט הרס וגניבות: 17% דיווחו כי "בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר" (לעומת 35% בממוצע הארצי), 7% דיווחו כי "בחודש האחרון תלמידים מבית הספר גנבו לי חפצים אישיים או ציוד" (לעומת 13% בכלל בתי הספר).
התחושה הכללית כלפי בית הספר בקרב התלמידים שלילית יחסית, אך רק בקרב שכבות ה-ו (48% מול 77% בכלל בתי הספר) ואילו בשכבות ז-ח התשובות היו דומות לממוצע הארצי. ציון נמוך קיבלו גם יחסי קירבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים – 34% מול 68% בממוצע הארצי, והשימוש בתקשוב (מחשבים ואינטרנט).
חצר 'נופי הבשור' (צילום ארכיון)

נופי הבשור 

כיתה ח' - מתמטיקה: עשירון 4 (עשירון 6 ב־2009), עברית: עשירון 6 (עשירון 6 גם ב־2009).
אקלים בית ספרי:
בית הספר קיבל ציון גבוה בסביבה הפיזית (חצר בית הספר יפה ומטופחת, השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין), ובשימוש בתקשוב בתהליכי למידה (שימוש במחשב ואינטרנט).
ציון נמוך מהממוצע נרשם ביחסי קירבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: 46% מהתלמידים דיווחו כי "יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי" (בהשוואה ל־64% בכלל בתי הספר), 15% אמרו "כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי" (בהשוואה ל־36% בבתי הספר האחרים), 36% טענו "לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים" (לעומת 46% בכלל בתי הספר) ו־38% דיווחו "לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל" (לעומת 48% בכלל בתי הספר).
ציונים נמוכים התקבלו גם באשר לקבלת הערכה ומשוב מקדמי מהמורים (לדוגמה בהיגדים "רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים", "רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים", "רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא").

"דרוש דיון רציני" 

כפי שניתן להבין מהמידע שהבאנו פה, הנתונים הבעייתיים הם בעיקר ב'יובלי הבשור'. אין ספק שבית הספר והעומדת בראשו עשו צעדים משמעותיים בשנתיים האחרונות, ועדיין המצב כפי שהשתקף בתוצאות המיצ"ב מטריד הורים רבים. כולם מסכימים כי הנושא שיש לשים עליו את הדגש הוא האקלים הבית ספרי, שמפריע הן לתלמידים והן למורות.
ההורים איתם דיברנו תמימי דעים כי המורות ב'יובלי הבשור' מסורות לעבודתן ועושות עבודה חינוכית קשה וטובה. אין ספק כי גם הן סובלות מהאווירה העולה מנתוני המיצ"ב. התחושה היא כי למרות העבודה הקשה שעושות המורות והמנהלת בית הספר זקוק לשינוי משמעותי יותר.
אבי ברק משדה ניצן, אבא לשני ילדים ב'יובלי הבשור', הופתע מתוצאות המיצ"ב. "אני יודע שבבית הספר נעשים הרבה דברים טובים, ומפעם לפעם אנו רואים פרסום לכך בעיתון זה, כמו כן אני מודע למסירותם ולעבודתם הקשה של המורים. ולכן כשקראתי את הנתונים של 'יובלי הבשור' הופתעתי לרעה. גם מתוצאות ההישגים הלימודיים אבל בעיקר מתוצאות האקלים הבית ספרי, שהוא יותר חשוב בעיניי, ובו צריך לטפל קודם. והא בהא תליא – כשישתפר האקלים הבית ספרי גם ההישגים הלימודיים ישתפרו.
"בית הספר יחד עם המועצה וועד ההורים עובד קשה כדי להשיג לבית הספר מיגוניות נוספות, וזה חשוב מאוד, אבל ילד צריך גם שיהיה לו ביטחון מסוג אחר, שלא יסבול מאלימות פיזית, מילולית והצקות, שהאווירה בכיתה תהיה לימודית ונעימה".
מה ציפית שבית הספר והמועצה יעשו?
"הייתי מצפה לדיון רציני של ההנהלה, המורים וההורים והכנת תוכנית אופרטיבית עם יעדים ברורים ומדידים. יש ליידע גם אותנו ההורים על התוכנית. ברמה המועצתית, מנהלת אגף החינוך יחד עם ראש המועצה צריכים לדון עם הנהלת בית הספר וההורים ולבדוק מה המועצה יכולה לתרום לשינוי המצב. כל המערכת צריכה להתגייס לשיפור המצב. ומי שצריך להוביל את זה הוא ראש המועצה".
מלי שדה, מעין הבשור, אם לשני ילדים ב'יובלי הבשור', מדגישה שקיים שיפור באווירה החברתית בבית הספר מאז נערך המיצ"ב, אך עדיין יש מה לעשות.
"הייתי מאוכזבת כשקראתי את תוצאות המיצ"ב, בעיקר את סקר התלמידים על האקלים החברתי בבית הספר, שזה העיקר לדעתי", אומרת מלי, "אני מבינה שהסקר נערך לפני כמעט שנתיים אחרי מבצע עמוד ענן ואני בטוחה שהייתה לכך השפעה על תחושת הביטחון של התלמידים. ועדיין בהשוואה למסגרות האחרות, התוצאות דורשות שיפור. זה משהו שצריך לעמוד בראש סדר העדיפויות של ההנהלה וההורים.
"מאז נערך המיצ"ב נעשתה עבודה בבית הספר - תוספת כוח אדם, אירועים, שיפור סביבת הלימודים, ואני מרגישה שקיים שיפור באווירה החברתית בבית הספר. באופן אישי, הבנים שלי בדרך כלל שמחים ללכת לבית הספר וישנן יוזמות יפות של בית הספר. גם בתקופה הקשה של 'צוק איתן' המחנכות והמנהלת שמרו על קשר עם התלמידים, התעניינו והציעו את תמיכתן. בכיתה ד' ארגנה המורה מפגש כיתתי משחרר ומהנה באחת מהפסקות האש, קייטנות כיתה א' ו־ב' פעלו במתכונת תומכת למרות הקשיים. כך שיש הרבה דברים טובים בבית הספר, אך יש עוד מה לעשות בכדי לשפר את תחושת הביטחון של התלמידים, בעיקר בעניין האלימות".
מה את חושבת שאפשר לעשות?
"לדעתי יש להטיל יותר סנקציות על אלימות ולאכוף אותן בעזרת התקנון הבית ספרי. אני חושבת שהצוות החינוכי בשיתוף עם ההורים צריכים לחשוב על דרכים יצירתיות לשיפור התקשורת בין התלמידים. עוד נקודה לבחון מהמיצ"ב היא הרמה הלימודית. אני חושבת שיש צורך ביותר תוכניות למצטיינים. התמיכה למתקשים בעזרת תוכניות השילוב היא חשובה מאוד אבל יש לוודא שיש מענה גם לתלמידים חזקים. כמובן שבשביל לשפר את התחום הזה בית הספר זקוק לתקציבים נוספים ואני מקווה שהמועצה תתמוך בכך".

"המבחן האמיתי – המצב בפועל

יעל אדר, מנהלת אגף החינוך במועצה, מסבירה שקיים ויכוח אודות מהימנות מבחני המיצ"ב. "לא פעם עולה השאלה האם המבחנים אכן משקפים מציאות או שמא התוצאות משקפות את ההכנה של התלמידים למיצ"ב", אומרת יעל, "יש בתי ספר בארץ הידועים כמי שמשקיעים את כל מרצם להכנה ולהגשת התלמידים החזקים בלבד למיצ"ב על מנת להעלות את הציון הבית ספרי".
ובכל זאת. התוצאות לא מעודדות...
"מבחני המיצ"ב האחרונים התקיימו לפני שנתיים והתוצאות משקפות מצב בנקודת זמן זו בלבד (מיד לאחר 'עמוד ענן' וחילופי ניהול ב'יובלי הבשור'), של השכבה המסויימת שנבחנה. מה שמעניין הוא שזמן קצר לפני המיצ"ב התקיים ב'יובלי הבשור' מיפוי אח"מ - אקלים חינוכי מיטבי, שבא לבחון את אקלים בית הספר כחלק מתוכנית בית ספרית לפיתוח אקלים מיטבי והציון שהתקבל עמד על 4.5 מתוך 5 שהינו גבוה מאד. גם מיפוי זה נעשה על ידי משרד החינוך - אותו גורם המגיש את מבחני המיצ"ב.
"ההורים מעידים על כך שבבית הספר קורים הרבה דברים טובים ובעיניי המבחן החשוב הוא מה קורה בפועל – ביית ספר קהילתי עם ועד הורים מעורב, יוזם ומקדם. בבית הספר 'יובלי הבשור' יש תוכניות רבות ומגוונות וביניהן תוכנית מנהיגות ערכית של קק"ל, מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית 'מעוף' למחוננים הינו הגבוה ביותר מבין בתי הספר היסודיים באשכול, מדי שנה זוכים ילדי 'יובלי הבשור' בכיתות ה־ו בתחרויות במדעים ומתמטיקה בין המקומות ראשון־שלישי ברמה הארצית, מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית המצוינות המועצתית הינו גבוה מאד ועוד.
"אנו כמועצה כן מוטרדים מהעובדה שיש ירידה בהישגים במעבר בין מבחני המיצ"ב בכיתות ה' לתוצאות המיצ"ב בכיתה ח'. אמנם זו תופעה ארצית ולא מקומית המבטאת את הירידה במוטיבציה במעבר מהיסודי לחטיבת הביניים, את הדרישות המוגברות בחטיבה לעומת היסודי וייתכן שקשורה גם לתהליכי ההתבגרות בגיל זה".
מה המועצה מתכננת לעשות בקשר לתוצאות?
"אחד האמצעים לצמצום פערים הם תכניות רשותיות לצד תכניות בית ספריות, לכן השנה אנו מתחילים להפעיל תוכנית 'חוסן חינוך' - תכנית לפיתוח מיומנויות להתמודדות במצבי לחץ שונים ובהם חרדת מבחנים, דימוי עצמי נמוך, חרם חברתי וכדומה. התכנית תפעל בכל בתי הספר באשכול ותיצור שפה אחידה בין כלל המחנכים והתלמידים. בתי ספר שהשתתפו בתכנית זו מעידים על שיפור אקלים חברתי, תקשורת טובה יותר בין תלמידים למורים, תחושת מוגנות גבוהה יותר ושיפור בהישגים לימודיים".