יום שני, 28 במרץ 2016

הורים מדברים

הזדמנות שניתנת בוועדת ההיגוי לשיתוף הציבור בתהליך הקמתו של קמפוס החינוך היסודי הובילה למפגש ראשון מסוגו באשכול. כ־70 הורים - מקיבוצים ומושבים - התכנסו לדון בתמונת עתיד בתי הספר היסודיים במועצה. "יש לנו הזדמנות להקים בית ספר מעולה שיהיה יותר טוב מבית ספר סטנדרטי" 


תהליך העבודה על הקמפוס החינוכי המשותף לתלמידי בית הספר היסודיים באשכול תפס החודש תאוצה, כשלצד עבודתה של ועדת ההיגוי התכנסה לראשונה קבוצת הורים שתעסוק בדמותם של בתי הספר.
היוזמה לפעילות הקבוצה הגיעה מציבור ההורים, כאשר מי שמובילים אותה הם נציגי הציבור החברים בוועדת ההיגוי – אייל דבורי מבארי, דנה אדמון אדרי משדי אברהם, לירן רייזר מעין הבשור, אליהם הצטרפה גם שרון גבאי מצאלים. הם פנו בקריאה להורים מכל יישובי המועצה לבוא למפגש בנושא בתי הספר היסודיים. היענות ההורים הייתה גבוהה – בחדר הישיבות במועצה התכנסו כ־70 הורים, מכל הקיבוצים והמושבים באשכול.
אייל, דנה ולירן הסבירו שהמשימה הראשונה של ועדת ההיגוי היא לגבש את התפישה החינוכית ואת יעדי החינוך היסודי במועצה כולה – בשני בתי הספר היסודיים, ולכן לכל תושבי המועצה יש אינטרס להיות מעורבים. מטרת הקבוצה היא לגבש עמדות לגבי התפישה החינוכית בבתי הספר היסודיים ולהציג אותן בפני ועדת ההיגוי, שלה ניתן המנדט לקבל את ההחלטות הנוגעות לבתי הספר. הקבוצה תכין מסמך עם העקרונות וההבנות שאליהם תגיע, אותו יביאו נציגי הציבור לוועדת ההיגוי בתור העמדה של ההורים באשכול.
אייל, דנה ולירן הדגישו כי עבודת קבוצת ההורים היא על דעת המועצה: "המועצה נתנה את ברכת הדרך למפגש, והיא רואה בכך דבר מבורך", אמרו, "אנחנו עומדים על פתחה של הזדמנות חד פעמית להשפיע על תהליך משמעותי שקורה באשכול. המועצה מושיטה יד לשיתוף תושבים, וזה לא מובן מאליו. כל תהליך עבודתה של ועדת ההיגוי מותווה בצורה חד משמעית לשיתוף הציבור, דרך מעגלי שיח, נציגי הציבור, דיווח ושקיפות. אבל אנחנו הרגשנו שיש צורך בשיתוף יותר פעיל ומיידי, ולכן יזמנו את הפגישה הזו. כדי ליצור שיתוף אקטיבי של הקהילה בתהליך הקמת בתי הספר באשכול. חברי ועדת ההיגוי הביעו רצון לשיתוף פעולה עם הקבוצה, והמועצה שמחה שמתקיים תהליך כזה ותומכת בדיאלוג שנוצר עם ההורים.
אייל, דנה ולירן הוסיפו כי "המנדט שלנו כנציגי ציבור בוועדה הוא לא להביא בהכרח את 'האג׳נדה 'הפרטית שלנו, אלא להביא את הקול והעמדות בקרב הציבור. את זה נוכל לעשות באמצעות השיח פתוח של הקבוצה".

חולמים גבוה

לקבוצת ההורים מתוכננות שמונה פגישות, עד חודש יולי (לוח הזמנים של ועדת ההיגוי מתוכנן כך שהשלב הראשון בעבודת הוועדה – גיבוש התפישה החינוכית – יסתיים עד יולי 2016).
בפגישות הראשונות משתתפי הקבוצה יכירו שיטות חינוכיות שונות בארץ ובעולם. "עולם ההוראה משתנה, וקורים הרבה דברים חדשים", אמר אייל. "אנחנו רוצים להכיר את הגישות החינוכיות החדשות: חינוך דמוקרטי, אנתרופוסופי, מבוסס פרויקטים, מבוסס משחק וכו'". חשוב להדגיש שהשיטות האלו הן חלק מהמסלולים במשרד החינוך וניתן ליישמן בבית ספר ממלכתי – שכן בכל  מקרה בית הספר יהיה ממלכתי, של משרד החינוך. "אבל יש לנו הזדמנות להקים בתוך המערכת של משרד החינוך בית ספר מעולה, שיהיה יותר טוב מבית ספר סטנדרטי. לשם כך צריך לחלום גבוה, ויש לנו חלום". 
כשניתנה זכות הדיבור להורים עלו הצעות ושאלות רבות. כמה הורים הביעו חשש שבפועל ההחלטות ייקבעו ב"חלונות הגבוהים", ולמעשה הקול שלהם לא ייספר. התשובה הייתה חד משמעית – ההחלטות לגבי בתי הספר יתקבלו תוך כדי תהליך. כרגע עוד לא ידוע דבר חוץ ממה שהוחלט על ידי מליאת המועצה – שיקום בית ספר בקריית החינוך ושבשני בתי הספר היסודיים ילמדו גם קיבוצניקים וגם מושבניקים. טרם הוחלט איך יחולקו התלמידים בין בתי הספר (האפשרויות: בית ספר אחד לילדי א'-ג' ושני ל-ד'-ו', חלוקה לפי יישובים, חלוקה אקראית, חלוקה לפי תחומי לימוד), טרם הוחלט מה יהיה אופי בית הספר, איך הוא ייראה ובאיזה שיטה יפעל - כל אלו החלטות שתקבל ועדת ההיגוי, ולכן חשוב לדון בכל הסוגיות הללו. "ועדת ההיגוי מתכוונת להתייחס ברצינות לתוצרים שהקבוצה תביא אליה, ולכן יש פה הזדמנות אמיתית להשפיע", אומר לירן. 

ועדת ההיגוי - הפגישה השנייה
עקרונות חינוכיים, תכנון אדריכלי, הקשר עם הציבור 

ושיתוף המורים - בכל אלה ועוד דנה ועדת ההיגוי בפגישתה השנייה
ועדת ההיגוי להקמת קריית החינוך המשולבת לתלמידי היסודי באשכול קיימה בחודש האחרון את פגישתה השנייה. לוועדה הצטרפו גם אילונה סקג'ו (מפקחת משרד החינוך) ומיכל  עוזיהו (עוזרת ראש המועצה) במעמד משקיפה.
הנושא הדחוף ביותר שעומד על סדר יומה של הוועדה הוא התכנון האדריכלי של בית הספר החדש, ולשם כך החלה כבר לפעול ועדת משימה בראשות מנהלת אגף החינוך יעל אדר שדנה בעקרונות הכלליים שעל פיהם ייעשה התכנון האדריכלי הראשוני. ועדת המשימה הציגה את המלצותיה לוועדת ההיגוי והוחלט כי על פי העקרונות הללו יתחיל אדריכל המועצה לתכנן את בית הספר. נקבע כי המתכנן יכין שלוש חלופות תכנוניות, אותן יציג לוועדת המשימה שתעיר את הערותיה ולבסוף תבחר את החלופה המועדפת עליה ותביא אותה לאישור ועדת ההיגוי. בחירת הדגם התכנוני המועדף תיעשה עד אפריל, ובכל מקרה, התוכנית אדריכלית תאפשר גמישות לשינויים פנימיים בהתאם למודל החינוכי שייקבע בהמשך.
בדיון הודגש שוועדת המשימה עוסקת כרגע רק בעקרונות כלליים שדרושים להתחלת התכנון האדריכלי, ואילו נושאי עומק הקשורים לתפישה החינוכית (לדוגמה אופן חלוקת התלמידים בין בתי הספר) יטופלו בהמשך על ידי ועדות משנה.
הוועדה אישרה גם הקמת ועדת משנה למידע וקשר עם הציבור, שתוביל דוברת המועצה יפעת ליפנר
עוד הוחלט כי צוות בראשות משה מורג, גדי ירקוני ויעל אדר יקיים בשבועות הקרובים מפגשים עם המורים בשני בתי הספר. הודגש כי בהמשך ישולבו מורים בוועדות משנה של ועדת ההיגוי.
ראש המועצה גדי ירקוני אמר בישיבה כי במקביל לבניית בית הספר החדש המועצה גם תבצע שיפור תשתיות ב"ניצני אשכול". 

את פרוטוקול הישיבה ניתן לקרוא באתר המועצה.

המפגש הבא של קבוצת ההורים יתקיים ב־29.3 יום ג' בשעה 20:15 במועדון החבר בקיבוץ מגן תושבים, הורים, הורים לעתיד, סבים, ומורים מוזמנים לבוא ולקחת חלק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה